HOTLINE:0989.130.285

Lĩnh vực hoạt động
  • GIỚI THIỆU VỀ VISTRON
  • Cơ sở hạ tầng đa phương tiện dựa trên IP
  • Giải pháp mô phỏng, hệ thống phòng giám sát, điều khiển và màn hình Video wall cỡ lớn
  • Giải pháp Video Mapping
  • Giải pháp hội nghị truyền hình
  • Giải pháp nhà và văn phòng thông minh
  • Hệ thống âm thanh chuyên nghiệp
  • Phần mềm và hệ thống quản lý nội dung
Đối Tác